Τρόποι Πληρωμής

Όπως έχει συμφωνηθεί με τον εκάστοτε συνεργάτη χονδρικής πώλησης.